Pristupačni i inkluzivni turizam – projekt ’’Turizam za sve’’

HORES (Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede Srbije) i Centar za odgovorni i održivi razvoj turizma (CenORT), kao partneri, počinju rad na projektu: Turizam za sve – Pristupačni turizam ’’Sertifikaciona šema’’.

Važnost pristupačnog i inkluzivnog turizma je posebno istaknuta u okviru redovnog mesečnog koordinacionog sastanka EU Pakta za veštine u turizmu (EU Pact for Skills in Tourism – PacTS4ALL), koji je je održan 31. maja 2024. godine. Na sastanku je učestvovao i Jovan Popesku, predsednik Centra za odgovorni i održivi razvoj turizma, koji je, kao organizacija, član EU pakta za veštine u turizmu.


Na delu sastanku posvećenom pristupačnom i inkluzivnom turizmu su govorili:
Ivor Ambrose, generalni direktor Evropske mreže za pristupačni turizam (ENAT), na temu: Postavljanje osnova
Magnus Berglund, Accessibility Business (SE) na temu: Dobra praksa obuke za pristupačni turizam
Marine Thizon, HOTREC, na temu: DIVETOUR – Digitalni pristup stručnom obrazovanju i obuci i
Jovana Ružić, Ruraltour, na temu: ACCESS IT – Pristupačni turizam u mikro/nano uslugama


Osim uvodnog izlaganja I. Ambrose-a, koje je bilo posvećeno opštoj važnosti pristupačnog i inkluzivnog turizma, kao i obrazovanju i obuci u vezi sa tim, učesnicima su predočeni i konkretni primeri projekata koji su se bavili obukom za pristupačni turizam. Predstavljena iskustva će biti važna u radu HORES-a i CenORT-a na projektu ’’Turizam za sve’’ – Pristupačni turizam ’’Sertifikaciona šema’’.