Saradnja CenORT-a i Instituta za mir kroz turizam

CenORT i Institut za mir kroz turizam (IMIT – www.iipt.rs), koji je deo Međunarodnog instituta za mir kroz turizam (IIPT – www.peacetourism.org) su potpisali sporazum o saradnji u cilju poboljšavanja kvaliteta životne sredine, zaštite kulturnog nasleđa i, na osnovu toga, stvaranja mirnijeg i održivijeg sveta kroz razvoj turizma i boljeg razumevanja i saradnje među ljudima i narodima.