O CENORTU

Centar Za Odgovorni I Održivi Razvoj Turizma

O CENORTU

Centar za odgovorni i održivi razvoj turizma (CenORT) je nevladina, nezavisna i neprofitna institucija koja ima ulogu istraživačkog, savetodavnog, informativno-dokumentacionog i komunikacionog središta.

CenORT je član više međunarodnih organizacija. CenORT je deo EU Pakta za veštine (Pact for skills) i učestvuje u aktivnostima Pakta za veštine turizmu u cilju rešavanja problema u vezi sa trenutnim i budućim potrebama za veštinama kako bi sektor turizma bio digitalniji, održiviji i otporniji.


Osnivač CenORT-a je prof. dr Jovan Popesku, koji je kao profesor univerziteta i predsednik CenORT-a učestvovao i učestvuje u nastavnim, istraživačkim i drugim aktivnostima usmerenim ka činjenju turizma kao ekonomske i društvene aktivnosti odgovornijim i održivijim.

Pfs-in-Tourism-logo_EUTourism
CenORT u EU Paktu za veštine u turizmu
CenORT se pridružio EU Paktu za veštine i njegovom posebnom delu Paktu za veštine u turizmu. Pakt za veštine, kao zajednički model za razvoj veština u Evropi koji će osigurati prave veštine za poslove,...
Uz vest 3
Saradnja CenORT-a i Instituta za mir kroz turizam
CenORT i Institut za mir kroz turizam (IMIT – www.iipt.rs), koji je deo Međunarodnog instituta za mir kroz turizam (IIPT – www.peacetourism.org) su potpisali sporazum o saradnji u cilju poboljšavanja...
Uz vest 2
Saradnja CenORT-a i Ecoclub-a
Jovan Popesku, predsednik  Centra za odgovorni i održivi razvoj turizma (CenORT) i Antonis Petropoulos, direktor Ecoclub-a (www.ecoclub.com) , Atina, Grčka, su se dogovorili, tokom razgovora održanog početkom...
cenort logo
Dvadeset godina od osnivanja Centra za odgovorni i održivi razvoj turizma
Centar za odgovorni o održivi razvoj turizma je 2021. godine obeležio dvadeset godina rada posvećenog odgovornom i održivom razvoju turizma. Osnovan je kao jedna od prvih organizacija u Srbiji posvećenih...