MISIJA I CILJEVI

Centar Za Odgovorni I Održivi Razvoj Turizma

MISIJA I CILJEVI

Mnogo je razloga da se turizam u Srbiji može smatrati delatnošću sa izrazitim šansama za propulzivan rast u budućnosti, posebno na osnovu broja i kvaliteta resursa. Nesumnjivo je, takođe, da u okviru takvog razvoja prirodni resursi treba da određuju mogućnosti za postizanje ekonomskih i drugih ciljeva u turizmu, a ne obratno. 

Ukoliko želimo da turizam Srbije postigne rezultate u skladu sa ukupnim raspoloživim resursima, razvoj turizma mora
ostvariti sklad sa ukupnim okruženjem, na odgovoran i održiv način. 

Takođe, moramo težiti ka uklapanju u aktuelne svetske tendencije u oblasti razvoja turizma i ka harmonizaciji odnosno primeni iskustava i pravila, posebno zemalja Evropske unije. To su i bili osnovni razlozi da se 2001. godine više eksperata i entuzijasta iz raznih oblasti okupi oko ove osnovne ideje i stvori Centar za odgovorni i održivi razvoj turizma – CenORT.

Pfs-in-Tourism-logo_EUTourism
CenORT u EU Paktu za veštine u turizmu
CenORT se pridružio EU Paktu za veštine i njegovom posebnom delu Paktu za veštine u turizmu. Pakt za veštine, kao zajednički model za razvoj veština u Evropi koji će osigurati prave veštine za poslove,...
Uz vest 3
Saradnja CenORT-a i Instituta za mir kroz turizam
CenORT i Institut za mir kroz turizam (IMIT – www.iipt.rs), koji je deo Međunarodnog instituta za mir kroz turizam (IIPT – www.peacetourism.org) su potpisali sporazum o saradnji u cilju poboljšavanja...
Uz vest 2
Saradnja CenORT-a i Ecoclub-a
Jovan Popesku, predsednik  Centra za odgovorni i održivi razvoj turizma (CenORT) i Antonis Petropoulos, direktor Ecoclub-a (www.ecoclub.com) , Atina, Grčka, su se dogovorili, tokom razgovora održanog početkom...
cenort logo
Dvadeset godina od osnivanja Centra za odgovorni i održivi razvoj turizma
Centar za odgovorni o održivi razvoj turizma je 2021. godine obeležio dvadeset godina rada posvećenog odgovornom i održivom razvoju turizma. Osnovan je kao jedna od prvih organizacija u Srbiji posvećenih...