CenORT u EU Paktu za veštine u turizmu

CenORT se pridružio EU Paktu za veštine i njegovom posebnom delu Paktu za veštine u turizmu. Pakt za veštine, kao zajednički model za razvoj veština u Evropi koji će osigurati prave veštine za poslove, podržati ljude u njihovim putevima celoživotnog učenja i osigurati okvir koji će potpomoći investiranje u veštine.