OdrŽivi razvoj turizma

Inicijativa organizatora putovanja za održivi razvoj turizma


Inicijativa organizatora putovanja za održivi razvoj turizma

(pri Programu Ujedinjenih nacija za životnu sredinu – UNEP-DTIE)

 

1. Podrška održivom razvoju i upravljanju turizmom

 

 • Održivi razvoj turizma smatramo vodećom idejom u pouzdanom upravljanju našim poslovanjem
 • Održivi razvoj definišemo kao razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Podržavamo razvoj, rukovođenje i marketing u turizmu na održiv način; to znači, sve vidove turizma koji daju pozitivan doprinos prirodnom i kulturnom okruženju, koji stvaraju koristi za zajednice koje primaju turiste i koje ne rizikuju budući način života lokalnog stanovništva.
 • Kao organizatori putovanja, verujemo da možemo značajno doprineti održivom razvoju turizma. Težićemo predviđanju i sprečavanju ekonomske, ekološke, socijalne i kulturne degradacije. Radićemo na integrisanju ovih razmatranja u naše rukovođenje i aktivnosti.
 • Ulazimo u partnerstvo sa Programom za životnu sredinu Ujedinjenih nacija (United Nations Environment Programme – UNEP), Svetskom turističkom organizacijom (NJorld Tourism Organization – NJTO) i Organizacijom za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO), da bismo poboljšali svoj učinak u cilju postizanja održivog razvoja i upravljanja turizmom.

 

 

2. Načela održivog razvoja i upravljanja turizmom

 

 • Priznajemo da turizam može doprineti oživljavanju lokalnih privreda. Takođe priznajemo da turizam može imati negativne uticaje na privredu, životnu sredinu, prirodu, društvene strukture i lokalne kulture. Radi dugoročnog interesa lokalnih zajednica i naše sopstvene privredne grane, nastojaćemo da sprečimo ili što više smanjimo ove uticaje.
 • Posvećeni smo poštovanju lokalnih, nacionalnih i međunarodnih zakona i pravila koji se mogu primeniti na naše poslovne aktivnosti.
 • Protivimo se i aktivno delujemo protiv nelegalnih, uvredljivih ili iskorišćavajućih vidova turizma.
 • Posvećeni smo stalnim nastojanjima da se poboljšaju naši učinci u kontekstu održivog razvoja i upravljanja turizmom.
 • Upravljaćemo i nadzirati ekološke, kulturne i socijalne uticaje naših aktivnosti.
 • Težićemo sprovođenju najboljih postupaka u svim našim aktivnostima – kako interno tako i kada stvaramo poslovne odnose sa partnerima, dobavljačima ili sub-agentima – posebno u odnosu na:
  • odgovornu upotrebu prirodnih resursa (npr. zemljište, tlo, energija, voda)
  • smanjenje, minimiziranje i sprečavanje zagađenja i otpada (npr. čvrsti i tečni otpad, izduvni gasovi u vazduhu)
  • očuvanje biljaka, životinja, ekosistema i zaštićenih oblasti (biodiverziteta)
  • očuvanje prirodne okoline, kulturne i prirodne baštine
  • poštovanje integriteta lokalnih kultura i sprečavanje negativnih efekata na društvene strukture
  • uključivanje i saradnju sa lokalnim zajednicama i stanovništvom
  • korišćenje lokalnih proizvoda i znanja
 • Podržaćemo naše partnere, dobavljače i sub-agente u povećanju njihovog doprinosa održivom razvoju i upravljanju turizmom, sarađivaćemo sa njima i pružati informacije da bismo im pomogli.
 • Tražićemo veću saradnju u okviru turističke privrede, kao i između ove privredne grane i javnog sektora, u cilju unapređenja održivog turizma.
 • Podržavaćemo i tražiti saradnju sa nacionalnim i lokalnim vlastima, lokalnim zajednicama ili bilo kojom drugom zainteresovanom stranom, da bismo razvili i primenili integrisano planiranje i upravljanje destinacijom u cilju očuvanja kvaliteta i održivosti ovih destinacija.
 • Ova načela ćemo pretvoriti u poslovnu politiku. Kao njen deo, definisaćemo merljive ciljeve, vršiti nadzor i obaveštavati javnost o svom napretku.

 

 

3. Javno mnjenje i obaveštavanje

 

 • Želimo da stvorimo svesnost i aktivno uključivanje naših potrošača u prirodno, društveno i kulturno okruženje mesta koja posećuju. Takođe želimo da podržimo lokalne zajednice i naše potrošače da razviju jedni za druge veće razumevanje i uzajamno poštovanje.
 • Nastojaćemo da u našem obraćanju javnosti i oglašavanju promovišemo ponašanje i aktivnosti usklađene sa načelima održivog razvoja i upravljanja turizmom.
 • Ohrabrićemo ostale organizatore putovanja da podrže ovu Izjavu.

 

 

 

Inicijativa organizatora putovanja – Program aktivnosti

 

 

Snaga ove Inicijative je, između ostalog, u njenoj orijentaciji ka akciji. Ovakav proaktivan pristup olakšava razvoj i uvođenje novih instrumenata, informacija i postupaka kroz:

 

 • radionice i konferencije o posebnim temama, uključujući godišnju konferenciju i generalni godišnji sastanak
 • regionalne i nacionalne radne grupe o ključnim pitanjima za razvoj održivog turizma
 • obrazovanje i obučavanje, kao i pripremu i distribuciju vodiča i priručnika o posebnim temama.

 

Program aktivnosti će donositi svake godine članovi godišnjeg Generalnog sastanka, koji će, uz pomoć UNEP-a, UNESCO-a i NJTO-a, odobriti posebne projekte koji će se sprovoditi u narednoj godini.

 

 

Aktivnosti su projektovane da direktno koriste članovima kroz:

podržavanje "najboljih postupaka" u održivom turizmu:

 

 • uvođenjem sistema upravljanja; i
 • programima obuke i obrazovanja, posebno onih za osoblje i lokalne partnere koji su uključeni u rad na održivom turizmu
 • unapređenje upravljanja ekološkim, socijalnim i drugim uticajima na turizam. Ovo uključuje:
 • unapređenje razvoja turizma uz poštovanje kulturnog i građevinskog nasleđa destinacije i uključivanje lokalnih zajednica u planiranje i sprovođenje razvoja turizma;
 • očuvanje biodiverziteta, plaža, planinskih obronaka i drugih prirodnih elemenata turističkog proizvoda; unapređenje efikasnosti korišćenja resursa kao što su voda i energija;
 • smanjenje zagađenja, buke, otpada i drugih uticaja turizma na životnu sredinu;
 • obezbeđivanje tekućih informacija o ekonomskim troškovima i koristima od razvoja održivog turizma;
 • stvaranje svesnosti kod javnosti u celini i kod lokalnih zajednica o ekološkim i socijalnim koristima od održivog turizma;
 • izgradnju partnerstva sa lokalnim vlastima i drugim upravljačima.

 

 

Inicijativa će takođe promovisati i pomagati pojedinačne aktivnosti između članova, kao što su dobrovoljne provere aktivnosti članova. Inicijativa će isto tako pomoći razvoj i podržati kontakte između članova po pitanjima od zajedničkog interesa.

 

 

Accor Tours (France)
Andante Travels (UK)
British Airways Holidays (UK)
Dynamic Tours (Marocco)
Everest Express Tours and Travel (Nepal)
Japan Travel Bureau (Japan)
ITS Reisen (Germany)
Orizzonti (Italy)
Premier Tours (USA)
Scandinavian Leisure Group (Sweden)
Settemari (Italy)
United Touring Fiji Ltd. (Fiji)
Travel Walji' PVT (Pakistan)
TUI GROUP (Germany)
VASCO Travel (Turkey)

cenort