O nama

Način rada


U ostvarivanju osnovnih ciljeva postojanja i rada, CenORT, kao udružženje i nevladina organizacija, posebno će:

  • organizovati naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz oblasti odgovornog i održživog razvoja turizma,
  • organizovati, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike stručnog usavrššavanja u cilju razvoja drušštveno odgovornog i održživog razvoja turizma,
  • učestvovati u aktivnostima vezanim za promociju održživog i odgovornog razvoja turizma,
  • učestvovati u obrazovanju putnika, odnosno turista i ššire javnosti u cilju zašštite prirodnog okružženja i kulturno-istorijskog nasledja, odnosno u edukaciji svih učesnika uključenih u turističko poslovanje u cilju odgovornog ponaššanja,
  • saradjivati sa univerzitetima, stručnim udružženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koji se bave stvaranjem osnova za drušštveno odgovorni i održživi razvoj turizma
  • prikupljati i obradjivati naučnu i stručnu literaturu iz oblasti odgovornog i održživog razvoja turizma,

 

CenORT će posebno podržžavati lokalne inicijative vezane za razvoj turizma. Aktivnosti CenORT-a će biti naročito usmerene ka razvoju seoskog turizma i ekoturizma i ka saradnji sa svim organizacijama koje se bave ovim oblicima turizma.

 

U svim navedenim aktivnostima CenORT će saradjivati sa domaćim, stranim i regionalnim nevladinim organizacijama, kao i sa odgovarajućim organima i telima medjunarodnih i domaćih vladinih i medjuvladinih organizacija.

cenort