O nama

Certifikacija u održivom turizmu


Težnja za uvođenjem međunarodnih standarda je veoma bitna za primenu koncepta održivog razvoja turizma. Međunarodne organizacije, kao štosu ECEAT i EuroGites,  imaju posebnu ulogu u tom procesu. Predstavljajući nevladin sektor, ove organizacije, kao udruženja nacionalnih organizacija, time značajno pospešuju razvoj različitih oblika održivog turizma kao i lokalnu inicijativu. CenORT, kao član ECEAT-a i EuroGites-s, sa svoje strane će težiti da ovaj proces proširi  i na Srbiju. To bi veoma povoljno uticalo na promociju i komercijalizaciju proizvoda vezanih za turizam posebnih interesovanja za koje Srbija poseduje odgovarajuće resuse (posebno seoski i eko turizam).

cenort