Eurogites


Evropsku federaciju seoskog turizma (EuroGites) formirale su 32 profesionalne i poslovne organizacije iz 26 zemalja Evrope (Zemlje članice iz EUdo januara 2010. godine: Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Češka, Francuska, Grčka, Italija. Letonija, Litvanija. Luksemburg, Mađarska, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Velika Britanija Ostale članice koje nisu u EU: Belorusija, Gruzija, Hrvatska, Izrael, Norveška, Srbija, Švajcarska, Ukrajina).

 

Federacija predstavlja sektor smeštaja u seoskom turizmu u Evropi, sa procenjenim brojem od 400.000 objekata i oko 3,6 miliona ležaja. Proizvod obuhvata smeštaj u seoskom turizmu počevši od objekata za noćenje sa doručkom i objekata u kojima se samostalno pripremaju obroci u privatnim kućama ili domaćinstvima do malih porodičnih seoskih hotela i gostionica. U celini ovaj sektor predstavlja oko 15% ukupnog turističkog prometa u Evropi.

 

Ciljevi EuroGites-a su široko postavljeni, što je rezultat sveobuhvatnog karaktera ovog sektora koji se zasniva na mikro preduzećima ili komplementarnim aktivnostima što zahteva podršku i predstavljanje u mnogobrojnim oblastima. Prema statutu, glavni zadaci i aktivnosti Federacije su:

  • informativna i komunikaciona mreža među organizacijama članicama i na međunarodnom nivou
  • profesionalno predstavljanje u evropskim organizacijama (privatnim i javnim)
  • harmonizacija informativnih sadržaja i terminologije
  • definisanje zajedničkih kriterijuma kvaliteta i standarda, sa krajnjim ciljem zajedničkog brendiranja i marketinga na nivou Evrope
  • profesionalna obuka.

Na nivou Evropske unije, EuroGites predstavlja seoski turizam u Radnoj grupi o ruralnom razvoju (Advisory Group on Rural Development) i Grupi za održivost turizma (TSG-Tourism Sustainability Group). EuroGites je član nekoliko evropskih krovnih organizacija kao što su Evropski pokret za selo (European Movement for Rurality – MER) ili Akciona grupa za evropski turizam (ETAG-European Tourism Action Group), u kojima je na potpredsedničkom mestu.

 

EuroGites je takođe odgovoran za organizaciju Evropskog kongresa o seoskom turizmu. Tri kongresa su održana u jesen 2003, 2005 i 2007. godine. Četvrti kongres, koji se poklapa sa obeležavanjem dvadesete godišnjice EuroGites-a, zakazan je za jesen 2010. godine u Velikoj Britaniji.
 

cenort