Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i bićete redovno obaveštavani o tekućim dešavanjima putem maila.


Deklaracija o ruralnom turizmu Srbije


Mi, učesnici Prvog kongresa Ruralnog turizma Srbije sa međunarodnim učešćem, održanog u Kragujevcu 27 i 28 maja 2010 godine,

 

svesni da ruralni turizam igra ključnu ulogu u očuvanju indentiteta ruralnih zajednica, održivom razvoju ruralnih područja, zadržavanju lokalne populacije u seoskim sredinama, da predstavlja veoma jak segment evropskog turizma i da je od izuzetnog značaja za ekonomiju zemlje,
polazeći od potrebe za aktivnimg i organizovanim pristupom u ruralnom razvoju i razvoju ruralnog turizma, donosimo sledeću

 

DEKLARACIJA O RURALNOM TURIZMU

 

Ruralni turizam se definiše kao oblik turizma koji obuhvata sve aktivnosti u ruralnom području.On, kao selektivni oblik turizma, u sebi uključuje niz aktivnosti, različite usluge i dodatne sadržaje koje stanovništvo u ruralnim područjima organizuje u cilju privlačenja turista i stvaranje dodatnog prihoda njihovim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima, čime se ostvaruje ekonomski razvoj i razvitak tih područja, podiže životni standard, smanjuje odliv ruralnog stanovništva, a sve na načelima održivog razvoja i očuvanja postojećih prirodnih resursa.
Ruralni turizam u sebi obuhvata agroturizam, aktivnosti u prirodi, ruralno iskustvo, kulturni turizam, avanturistički, izletnički turizam, pripremu tradicionalne hrane, izradu suvenira i druge slične oblike turizma.
Nosioci ponude u ruralnom turizmu su seoska porodična poljoprivredna gazdinstva, ali mogu biti i svi ostali subjekti koji svoju delatnost obavljaju u okviru određenog ruralnog prostora.
Ruralni prostor obuhvata ljude, zemlju, druge resurse u otvorenim prirodnim područjima i ruralnim naseljima izvan neposrednog ekonomskog uticaja glavnih urbanih centara.
Ruralni turizam se razvija u skladu sa načelima održivog razvoja i doprinosi očuvanju svekolikog nasleđa, urbane strukture sela, zaštiti prirode, očuvanju krajolika, očuvanju bioraznolikosti itd.
Turističku atrakciju svake ruralne turističke destinacije treba optimalno koristiti, štititi od uništenja, degradacije i nenamenskog korišćenja.
Planiranje razvoja ruralnog turizma, uzima u obzir socijalne, ekonomske, ekološke,estetske elemente i naročito prostorni aspekt.
Turistički sektor mora biti uključen u izradu prostornih planova na svim nivoima.
Lokalno stanovništvo mora da bude pitano i uključeno u sve akcije u ruralnom prostoru.
Javno privatno partnerstvo u ruralnom turizmu se ogleda u unapređenju
atraktivnosti i produktivnosti destinacije, unapređenju upravljanja destinacijom i unapređenje efikasnosti marketinga.
Dodatna vrednost se stvara u neprekidnom dodiru sa ljudima, turistima i potencijalnim potrošačima uz negovanje tradicionalne gostoljubivosti.
Radićemo na podizanju kvalliteta proizvoda i usluga u ruralnom turizmu,
Ljudi su u turističkim uslugama u ruralnom turizmu ključna karika. Radićemo koordinisano na stalnom stručnom usavršavanju i unapređivanju znanja svih učesnika u ruralnom turizmu.
Stvaraćemo zakonski okvir koji će pogodovati razvoju sela i ruralnog turizma i omogućavati konkurentnost turističke ponude na selu.
Obezbedićemo promociju ruralnog turizma kroz razvoj i primenu komunikacionih tehnologija i interneta i razvoj potrebne IT infrastrukture.
Stvorićemo inovativni model turističkih klastera u ruralnom turizmu koji će dugoročnim razvojem postati prepoznatljivi na turističkom tržištu i biti konkurentni i na međunarodnom turističkom tržištu
Zajedničko delovanje, sporazumevanje i dogovaranje biće odlika rada svih subjekata u ruralnom turizmu.

 

Potpisujući ovu Deklaraciju o ruralnom turizmu, potpisnici je prihvataju uz obavezu da je dosledno sprovode, a ona ostaje otvorena za pristupanje i svim drugim subjektima koji su spremni da sinhronizovanim zajedničkim delovanjem
rade na ruralnom razvoju i razvoju ruralnog turizma Srbije.