O nama

Centar za odgovorni i održivi razvoj turizma (CenORT) je nevladina, nezavisna i neprofitna institucija koja ima ulogu istraživačkog, savetodavnog, informativno-dokumentacionog i komunikacionog središta za oblast odživog razvoja turizma. Posebnim ciljevima CenORT-a može se smatrati podsticanje razvoja posebnih oblika turizma, naročito seoskog (agro) turizma i ekoturizma. CenORT je član međunarodnih organizacija ECEAT, EuroGites i Rural Tourism International.


zasavica

Certifikacija

Težnja za uvođenjem međunarodnih standarda je veoma bitna za primenu koncepta održivog razvoja turizma. Međunarodne organizacije, kao što

eceat seoski turizam

ECEAT

ECEAT – Evropski centar za eko i seoski turizam je nezavisno i neprofitno udruženje koje okuplja nacionalne ECEAT organizacije evropskih zemljama. Osnovni

eurogites

EuroGites

Evropsku federaciju seoskog turizma (EuroGites) formirale su 32 profesionalne i poslovne organizacije iz 26 zemalja Evrope (Zemlje članice iz EU


Vesti

06.06.2010.

Deklaracija o ruralnom turizmu Srbije

Mi, učesnici Prvog kongresa Ruralnog turizma Srbije sa međunarodnim učešćem, održanog u Kragujevcu 27 i 28 maja 2010 godine,   svesni da ruralni turizam igra ključnu ulogu u očuvanju indentiteta ruralnih zajednica, održivom razvoju ruralnih


29.05.2010.

Prvi kongres ruralnog turizma Srbije

Prvi kongres ruralnog turizma Srbije pod nazivom ’’Multisektorska partnerstva kao temelj kreiranja ruralne turističke destinacije’’, održan je u Kragujevcu 27. i 28. maja 2010. godine u organizaciji Privredne komore Beograda i belgijskog Caritas-a, uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, u saradnji sa


05.04.2010.

CenORT postao punopravni član ECEAT-a

Na sednici Upravnog odbora ECEAT-a (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism)  održanoj 12. Marta 2010. godine u Berlinu jednoglasno je odlučeno da CenORT postane punopravni član te organizacije. Od 2003. godine CenORT je bio